Chortoq tumanining 2022 yil yanvar-iyun holatiga demografik ko‘rsatkichlari

I.  DOIMIY AHOLI SONI

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2022- yilning 1 iyul holatiga Chortoq tumanining doimiy aholi soni 207,7 ming kishini tashkil etib, yil boshiga nisbatan 0,7 % ga ko‘paygan.

DOIMIY AHOLI SONI

 Jami aholi soniShu jumladan:Jami aholi sonidan:
erkaklarayollarshahar aholisiqishloq aholisi
Chortoq tumani207,7104,1103,6138,868,9
Ulushi, % da100,050,149,966,833,2

AHOLINING TABIIY HARAKATI

   Kishihar 1000 aholiga,
nisbatan % da
2021– yil
 yanvar-
iyun
oylarida
2022– yil
 yanvar-
iyun oylarida
O‘sish; kamayish2021– yil
1 iyul holatiga
2022– yil
1
iyul  holatiga
Tug‘ilganlar2 0592 1175820,520,6
Vafot etganlar431412-194,34,0
Tabiiy o‘sish1 6281 7057716,216,6
Nikohlar535445-905,34,3
Ajralishlar90164740,91,6

TUMAN STATISTIKA BO‘LIMI

Chortoq Haqiqati

http://chortoqhaqiqati.uz